PRODAJA SADIK

24. October 2022

Z maloprodajo sadik po urniku bomo pričeli v petek, 28.10.2022.

Na zalogi ne bo še naslednjih sadik:

  • oreha
  • trsnih cepljenk
  • puljenih sadik kakija
  • asimine

Navedene sadike bodo na voljo po 10.11.2022.

Datoteka: